කොටුගොඩ ධම්මාවාස අනුනා හිමි

මෙම ලිපිය 2013-06-30 දින බුදු සරණ පුවත්පතට ලීවේ සීසර් සුදුසිංහ මහත්මා විසිනි.-

අග්ග මහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ධම්මාවාස අනු නා හිමි

දශක හයක් ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේ නමක් ලෙස අනූපමේය මෙහෙවරක් ඉටුකළ අග්ග මහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ධම්මාවාස අනු නාහිමියන්ගේ මෙහෙවර අගය කරනු වස් විශේෂ සමරු උළෙලක් 2003 ජුනි 28 වනදා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේදි පැවැත්වීම නිමිත්තෙනි. එහිදී උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා කිහිපයක් සංයුක්ත තැටියක් ලෙසද නිකුත් විණි.

Ven Kotugoda Dhammawsa Anunayaka Swaminwahase

 

Advertisements