මාහෝ සුමේධ ස්වාමින් වහන්සේ (1916-1989)

maho-sumedha

වසර 1916 දී උපත ලද මාහෝ සුමේධ ස්වාමින් වහන්සේ ගල්යාය මහා විහාරයේදී සසුන් ගත වුයේ ඉතා ළදරු කල දී මය. සිය සාසන කාර්ය භාරය ජීවිතය සේ සැලකූ සුමේධ හිමියන් සිය අධ්‍යාත්මික දියුණුව සලසා ගන්නා අතරම දායක ප්‍රජාවගේ සියලු උවමනා වන සපුරා ලීය. කිසි කලෙක තනතුරු හෝ ප්‍රසිද්ධිය බලාපොරොත්තුව කටයුතු නොකළ එතුමෝ සිය ජීවිතයෙන් මුළු බෞද්ධ ලෝකයටම ආදර්ශයක් ගෙන දුන්නේය. උන්වහන්සේගේ නිර්වාන අපේක්ෂාවන් සම්පුර්ණ කරගත් බව උන්වහන්සේ හා ඇසුරු කල ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේම ය කියති.
ඉතාමත් ලිහිල් බසින් ගැඹුරු ධර්ම කාරනා විස්තර කරන්නට උන්වහන්සේට වුයේ විස්මිත හැකියාවකි. දිවංගත අගමැති ආර්.ප්‍රේමදාස මහත්මා උන්වහන්සේගේ දේශනාවක් අසා ඉන් පැහැද උන් වහන්සේ කොළඹ සිය සුචරිත ප්‍රජා ශාලාවට වඩම්මවා ප්‍රසිද්ධ දේශනා කිහිපයක්ම පවත්වන ලදී.
මාහෝ සුමේධ මහා ස්වාමින්වහන්සේ 1989 වසරේදී අපවත් වී වදාළ සේක.

මාහෝ සුමේධ හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා අසන්න CLICK HERE

Advertisements